IBK håndball består av ca. 160 jenter og gutter i alderen 6-16 år. Vi deltar i seriespill, aktivitets- og minihåndballturneringer og utvalgte cuper. Hjemmearenaen vår er Ekneshallen.

Våre aldersbestemte lag skal være inkluderende og utviklende. Det betyr at det skal være plass til alle, uansett ferdighetsnivå og ambisjoner. Samtidig skal det legges til rette for de som ønsker å utvikle ferdighetene videre.

Treningene for det enkelte håndballag foregår på ettermiddag/kveld på ukedager i Ekneshallen og/eller i gymsalene på Stenseth og Krokstad skole. Se vår facebookside for mer informasjon.

Leder: Pål Christian Syvertsen | leder@ibkhandball.no
Sportslig leder: Bjørn Erik Kristiansen | sportslig@ibkhandball.no