Kontingent senior

Aktivitetskontingenten for seniorfotballen er en svært viktigste inntektskilde. Uten kontingenten ville det ikke ha vært mulig å opprettholde et godt fotballtilbud til våre ungdommer i Birkebeineren. Kontingentinntektene går med til å dekke bl.a.

 • drift og vedlikehold av fotballbanene på Årbogen,
 • drakter, baller, vester, kjegler, medisinsk utstyr etc.
 • dekning av dommerutgifter
 • seriepåmelding og forsikring av spillere

Kontingenten bestemmes normalt på gruppas årsmøte (avholdes rundt 1. mars hvert år). Innsigelser mot nivået på kontingenten må fremstilles i årsmøtet. Det sendes ut 1 faktura pr. sesong. For 2015 blir faktura sendt ut i månedsskifte april/ mai. Betalingstid er 14 dager fra fakturadato.

Kontingentsatser for seniorfotball sesongen 2014:

 • A-lag/Junior: 3.000,-
 • IBK2: 2.500,-

Innbetalte kontingenter refunderes ikke derfor spilleren slutter eller melder overgang til annen klubb i løpet av sesongen.

Fritak og rabatter:

 • Barn av/ eller styremedlemmer i IBK seniorfotball får 100% reduksjon i aktivitetskontingenten
 • Barn av/ eller lagenes trenere får 100% reduksjon i aktivitetskontingenten
 • Barn av/ eller lagenes lagledere får 50% reduksjon i aktivitetskontingenten

Hva skjer hvis du ikke betaler kontingenten:

 • Spillere uten betalt kontingent er ikke forsikret
 • Spillere uten betalt kontingent er ikke spilleberettiget i kamper for laget sitt
 • Spillere uten betalt kontingent vil bli satt som inaktive i FIKS
 • Spillere uten betalt kontingent vil ikke kunne melde overgang til annen klubb før han/hun betaler utestående kontingent(er)

Problemer med å betale til riktig tid?

Hvis du får problemer med å betale fakturaen innen forfall, er det viktig at du gir beskjed til seniorfotballen om dette. Vi er løsningsorienterte og vil forsøke å hjelpe til derfor fakturaen på kontingenten kommer på et ugunstig tidspunkt. Send oss derfor en mail, primært til per@stepholding.no. Om vi ikke får annen tilbakemelding, forventer vi at fakturaen blir betalt på forfall. Ignorering er ingen unnskyldning.

 

NB! I tillegg til aktivitetskontingenten til juniorfotballgruppa, må alle spillere betale en medlemsavgift til I.F. Birkebeineren. Noen vil synes at det er merkelig/urettferdig at man må betale 2 fakturaer for å kunne spille fotball. Dette er imidlertid ikke noe IBK har funnet på, men noe som er nedfelt i Norges Idrettsforbunds lover; alle utøvere av en idrettsgren må være medlem av et hovedlag for å kunne utøve en særidrett.

 

Mvh.

Styret i IBK Seniorfotball